Memòria i acabats

Exteriors

estructura

Fonamentació i estructura

Fonamentació i estructura de formigó armat

fachadas

Façanes

Façanes exteriors formades per parets amb maó ceràmic perforat aïllament per l’exterior i façana ventilada de gres porcelànic de gran format.

El trasdosat interior estarà format per plaques de cartró guix sobre estructura de perfils dʻacer galvanitzat amb junta elàstica perimetral i aïllament interior de llana de roca.

Les baranes dels balcons seran d’obra ceràmica revestida a la part exterior amb rajola ceràmica de gran format i al seu interior revestiment acrílic

cubiertas

Cobertes

Coberta plana transitable amb acabat de gres.

Coberta plana no transitable acabat de grava

Plaques solars fotovoltaiques per a producció denergia elèctrica compliment RD 244/2019.

carpinteria

Fusteria exterior

Fusteria d’alumini lacat color ral 9007 amb trencament de pont tèrmic. Incorpora sistema de ventilació ajustada al CTE.

Persiana d’alumini aïllada i motoritzades a totes les finestres i balconeres.

Envidrament amb doble vidre tipus Climalit® o similar, amb càmera a balconeres i finestres. Interiors baix en emissiu.

Acabats interiors i exteriors

acabados generales

Generals

La compartimentació interior, els trasdossats i els calaixos de pas d’instal·lacions estaran formats per un sistema de plaques de cartró guix sobre estructura de perfil d’acer galvanitzat amb junta elàstica perimetral farcit de llana de roca.

Paviment de l’habitatge a planta baixa serà de gres de gran format mod. Integra White de Tau o similar i en planta 1a parquet laminat AC5 a joc amb l’escala excepte banys que anirà el mateix paviment de planta baixa amb format adequat.

yeso

Guix, pintures i sostres falsos

A totes les dependències es col·locarà fals sostre amb plaques de cartró guix fixades mitjançant perfilaria galvanitzada.

Pintura plàstica de color a escollir per la direcció facultativa.

cerramientos

Tancaments interiors

Porta d´entrada alumini amb tancament de seguretat.

Portes interiors de l’habitatge amb acabats lacats en color blanc i tapajuntes de 70 mm.

Manetes de portes cromats.

Armaris encastats a joc amb les portes amb interior folrat, lleixa i barra de penjar.

Cuines

cocina

Cuina de disseny personalitzat, formada per mobles dʻestructura de tauler aglomerat de 16mm de gruix, amb revestiment decoratiu i acabat dʻestructura fina. Portes de laminat de 19mm o estratificat brillantor de 20mm, amb cantells de PVC o alumini. Frontisses metàl·liques regulables tridimensionalment. Calaixos amb guies d’extracció total i alentiment de tancament.

Taulell i entre mobles tipus Compact® Glacera o similar. Campana extractora integrada al moble de la marca Bosh® o similar. Placa inducció de la marca Bosh o similar. Forn de la marca Bosh® o similar. Microones de la marca Bosh® o similar integrat. Aigüera d’acer inoxidable Planar PPX 110-72, de la casa Franke® o similar, per encastar per sota del taulell. Rentabaixelles integrat marca Bosh® o similar

Banys cortesia i habitacions

Moble de disseny amb rentamans.

Mirall al llarg del rentamans.

Aixetes banys monocomandament model CALA de Roca® o similar.

Plat de dutxa o banyera segons grafisme pla amb aixetes termostàtiques T-500 de Roca® en dutxes i Victòria en banyeres o similar.

Inodor suspendi amb tapa esmorteïda model THE GAP SQUARE de Roca® o similar.

Bidet suspèn amb tapa esmorteïda segons grafisme pla model THE GAP de Roca® o similar.

Mampara de dutxa de crista segons grafisme pla

Mirall amb aplic.

mueble baño
ducha
baño

Instal·lacions

Electricitat

Habitatge amb electrificació elevada complint normativa vigent, principalment acollida al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques complementàries (ITC BT), aprovat al Reial Decret 842/2002 de 12 d’agost de 2002, especialment pel que fa a la Instrucció Complementària ITC BT010, pel que fa referència al grau d’electrificació, ia les Instruccions Complementàries referent a les instal·lacions interiors o receptors en habitatges (ITC BT 025-026-027).

Instal·lació conjunt plaques fotovoltaiques per a autoconsum potència aproximada de 5 Kw en funcionament.

Instal·lació de mecanismes de disseny tipus sèrie ZENNIT de la casa Niessen® o similar.

Instal·lació de vídeo porter automàtic amb pantalla a planta baixa i telefonet a la resta plantes habitatge.

Presa de corrent estanc a la terrassa.

Audiovisuals

Instal·lació d‟antena per a la recepció de senyal TDT/DAB/FM i parabòlica. El cablejat a l’interior de l’habitatge serà mitjançant cablejat UTM categoria 6, disposarà de preses de telecomunicacions a sala d’estar i dormitoris.

La comunicació des de l’exterior es realitzarà mitjançant vídeo porter electrònic amb pantalla de TFT a les dues plantes.

Fontanería

Instal·lació de fontaneria completa per aigua freda i calenta sanitària, claus de tall a totes les dependències humides, amb producció mitjançant aerotèrmia.

Aixeta per a connexió de reg a la zona exterior.

Climatització

Instal·lació terra radiant/refrescant mitjançant aerotèrmia de 11 Kw model BAXI PLATINUM V200 amb 190 lts dóna ACS en acumulador. Instal·lació de màquines exteriors de fàcil accés.

Temperatura controlada independent a cada planta.

Nota

Aquesta memòria d’acabats pot patir variacions en funció de la direcció facultativa o de les novetats del mercat, però sempre mantenint o superant la qualitat proposada.

Els dibuixos i les fotografies d’aquest document són merament informatius i no constitueixen cap vinculació contractual.

Disseny

Oferim el servei personalitzat, que consisteix a fer projectes adaptats a les necessitats de cada usuari, oferim la possibilitat de variar l’acabat i/o la distribució dels habitatges.

Acabats

Si voleu informació més específica podeu posar-vos en contacte

Sol·licitar informació

Podeu sol·licitar informació enviant un missatge al següent correu: info@jardinsdelliri.com

 

Materials

Si voleu informació més específica podeu posar-vos en contacte

Sol·licitar informació

Podeu sol·licitar informació enviant un missatge al següent correu: info@jardinsdelliri.com

cantonada-grup-3